تعرفه خرید شماره اختصاصی پیام کوتاه

       بروز رسانی قیمت ها : 8 خرداد 1397     

شماره اختصاصی با پیش شماره 2000

قیمت پایه (ریال)

۱۲ رقمی عادی

۱٫8۰۰٫۰۰۰

12رقمی دلخواه (تلفن دفتر)

۱٫95۰٫۰۰۰

۱۰ رقمی

5٫۰۰۰٫۰۰۰

۹ رقمی

7٫۵۰۰٫۰۰۰

۸ رقمی

۱3٫۰۰۰٫۰۰۰

۷ رقمی

27٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ رقمی

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

شماره اختصاصی باپیش شماره 3000

قیمت پایه (ریال)

۱۴ رقمی - عادی

100.000

14 رقمی دلخواه (تلفن دفتر)

500.000

۱۲ رقمی

1.000.000

۱۰ رقمی

1.500.000

۹ رقمی

2.500.000

۸ رقمی

9.000.000

۷ رقمی

40.000.000

۶ رقمی

100.000.000

 

شماره اختصاصی باپیش شماره 1000

قیمت پایه (ریال)

۱۴ رقمی - عادی

100.000

14 رقمی دلخواه ( تلفن دفتر موبایل)

500.000

۱۲ رقمی

1.000.000

۱۰ رقمی

2.000.000

۹ رقمی

2.500.000

۸ رقمی

8.000.000

۷ رقمی

40.000.000

۶ رقمی

70.000.000

 

شماره اختصاصی باپیش شماره 5000

قیمت پایه (ریال)

۱۴ رقمی

400.000

۱۲ رقمی

900.000

۱۰ رقمی

3.500.000

۹ رقمی

5.000.000

۸ رقمی

10.000.000

۷ رقمی

استعلام روز

۶ رقمی

استعلام روز

 

شماره اختصاصی باپیش شماره 021 تهران

قیمت پایه (ریال)

( تلفن دفتر 4 رقمی ) 021

7.000.000

( تلفن دفتر 5 رقمی) 021

6.000.000

( تلفن دفتر 8 رقمی ) 021

1.500.000

(تلفن دفترشهرستان 8 رقمی) 021000

1.500.000

( دلخواه 2 رقمی ) 021000

50.000.000

( دلخواه 3 رقمی ) 021000

10.000.000

( دلخواه 4 رقمی ) 021000

6.000.000

( دلخواه 5 رقمی ) 021000

5.000.000

( دلخواه 6 رقمی ) 021000

3.000.000

 

مدت زمان تحویل خطوط

پیش شماره

فعلا ارائه نمیگردد

1000

تحویل فوری 1 ساعته

2000

فعلا ارائه نمیگردد

3000

فعلا ارائه نمیگردد

5000

تحویل فوری 5 ساعته

021

مدارک مورد نیاز برای دریافت خطوط :

مسیر 1000و2000و3000و5000 : کپی کارت ملی آدرس و تلفن

مسیر 021 : کپی کارت ملی مالک خط تلفن + آخرین قبض تلفن به نام مالک

هزینه شماره های اختصاصی به صورت یکساله هستند .هزینه آبونمان تمدید سالیانه شماره ها شامل 20% تخفیف  میباشد . 

در صورت خرید شماره به صورت 2 ساله  :  30% تخفیف ارائه میگردد .

logo-samandehi

پشتیبانی