انواع پنل پیامک

دسترسی پنل ها

1.000.000 تومان

700.000 تومان

450.000 تومان

طلایی

نقره ای

برنزی

ارسال پیام کوتاه سریع

green-tick.png

green-tick.png

green-tick.png

ارسال پیام کوتاه گروهی

green-tick.png

green-tick.png

green-tick.png

ارسال پیام کوتاه پیوسته

green-tick.png

green-tick.png

red.jpg

ارسال از دفترچه تلفن شخصی

green-tick.png

green-tick.png

red.jpg

ارسال پیام کوتاه کشوری

green-tick.png

green-tick.png

green-tick.png

ارسال پیام کوتاه بین المل

green-tick.png

red.jpg

red.jpg

فایل ورودی

green-tick.png

red.jpg

red.jpg

گزارش ارسال

green-tick.png

green-tick.png

green-tick.png

گزارش دریافت

green-tick.png

green-tick.png

green-tick.png

گزارش ارسال خودکار

green-tick.png

green-tick.png

green-tick.png

گزارش ایمیل ارسالی

green-tick.png

green-tick.png

red.jpg

ذخیره دفترچه تلفن شخصی

green-tick.png

green-tick.png

red.jpg

دفترچه پیام

green-tick.png

green-tick.png

red.jpg

اس ام اس نوبت دهی

green-tick.png

red.jpg

red.jpg

اس ام اس منشی

green-tick.png

green-tick.png

red.jpg

اس ام اس نظر سنجی

green-tick.png

green-tick.png

red.jpg

اس ام اس هوشمند

green-tick.png

green-tick.png

red.jpg

اس ام اس پشتیبانی سریال

green-tick.png

red.jpg

red.jpg

دسترسی تلفن همراه

green-tick.png

green-tick.png

red.jpg

اس ام اس یاد آوری

green-tick.png

green-tick.png

red.jpg

پیام عمومی خودکار

green-tick.png

red.jpg

red.jpg

یاد آوری بیمه نامه

green-tick.png

red.jpg

red.jpg

یاد آوری سالگرد تولد

green-tick.png

green-tick.png

red.jpg

یاد آوری سالگرد ازدواج

green-tick.png

green-tick.png

red.jpg

یاد آوری چک

green-tick.png

red.jpg

red.jpg

یاد آوری پرداخت

green-tick.png

green-tick.png

red.jpg

یاد آوری پرداخت قبض

green-tick.png

red.jpg

red.jpg

یاد آوری قرار ملاقات

green-tick.png

green-tick.png

red.jpg

موقعیت یابی

green-tick.png

red.jpg

red.jpg

تعرفه قیمت

green-tick.png

green-tick.png

green-tick.png

ثبت فیش بانکی

green-tick.png

green-tick.png

green-tick.png

گزارش فیش بانکی

green-tick.png

green-tick.png

green-tick.png

شارژ حساب-کارت شارژ

green-tick.png

green-tick.png

green-tick.png

شارژ حساب-آنلاین

green-tick.png

green-tick.png

green-tick.png

گزارش شارژ آنلاین

green-tick.png

green-tick.png

green-tick.png

گزارش کلیه شارژها

green-tick.png

green-tick.png

green-tick.png

خرید شماره اختصاصی

green-tick.png

green-tick.png

green-tick.png

مشخصات حساب

green-tick.png

green-tick.png

green-tick.png

  

پنل برنزی : 450.000 تومان+ 1000 اعتبار اولیه رایگان پیامک

   پنل نقره ای : 700.000 تومان + 3000 اعتبار اولیه رایگان پیامک

 پنل طلایی : 1.000.000 تومان + 6000 اعتبار اولیه رایگان پیامک