تعرفه پیامک

جدول تعرفه عادی پیامک (خارج از جشنواره فروش) بر اساس تعداد خرید در سال 1397 :

تعداد پیامک درخواستی تعرفه هر پیامک(ریال)
50.000 عدد 139 ریال
100.000 عدد 125 ریال
200.000 عدد 119 ریال
500.000 عدد 114 ریال
1.000.000 عدد 109  ریال
logo-samandehi

پشتیبانی