تعرفه پیامک


 


 

  • تعرفه پیامک با توجه به شارژ خریداری شده در جدول فوق محاسبه می گردد. 

 

  • به کلیه خریدهای اعتبار پیامک، مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد. 

 

  • اعتبار پیامک بدون محدودیت در زمان مصرف می باشد. 

 

logo-samandehi

پشتیبانی